De notulen van de algemene ledenvergadering van 9 maart 2023 staan op de website.
U kunt deze raadplegen nadat U heeft ingelogd.

Copyright © 2018–2023 . All Rights Reserved. / Biljartvereniging Sport en Vriendschap